KV-opiskelu

KV-opiskelu tarkentuu kevään 2017 aikana.