Laitokset ja pääaineet

TERHO Ry on ainejärjestö, johon kuuluvat alla mainitut pääaineet:

 

Yhteiskunta- ja kauppatieteiden laitos

Terveyshallintotiede (Maisteri)

Sosiaalihallintotiede (Maisteri)

Sosiaali -ja terveydenhuollon tietohallinto (Maisteri)

Terveystaloustiede (Maisteri)

http://www.uef.fi/fi/web/sosiaali-ja-terveysjohtaminen/opiskelu

 

Hoitotieteen laitos

Hoitotiede (Maisteri)

 

Lääketieteen laitos

Terveyden edistäminen

Terveysliikunta (Maisteri)